Powered by ZigaForm version 3.9.7.4

Apostila Prefectură

Descriere Serviciu

Apostila Haga Prefectură

Detaliere Serviciu & Contractare

Meniu:

Știm că timpul tău e prețios, iar de multe ori distanța te împiedică în a realiza personal demersurile necesare. Tocmai din aceste motive, venim în întampinarea ta cu servicii complete de Apostilare.  Îți oferim asistență  juridică gratuită, precum și îndrumare de specialitate, atât în conformitate cu documentul care necesită apostilare, cât și cu privire la ciclul procedural.

Avem nevoie doar de actul tău în original pentru a efectua formalitățile necesare. Dacă locuiești în afara României, trimite-ne doar actul (în original). Nu solicităm procuri sau împuterniciri, ceea ce te scutește de costuri inutile în plus.

Colegii departamentului apostilla.ro sunt la dipoziția ta!

Principalele acte pentru care se poate solicita eliberarea apostilei de la Prefectură:

1. Adeverinţă de stare civilă (Dovadă de celibat)

2. Certificate de naştere/de căsătorie/de deces/ de divorţ

3. Certificat de cazier judiciar

4. Acte de studii preuniversitare:

 • Diplomă de bacalaureat
 • Foaie matricolă
 • Certificat de competențe profesionale
 • Plan de învățământ

5. Acte de studii universitare și postuniversitare:

 • Diplomă de absolvire
 • Foaie matricolă
 • Diplomă de licenţă
 • Supliment la diplomă
 • Diplomă de master
 • Diplomă de doctorat
 • Certificat de pregătire didactică
 • Adeverinţă privind rezultatele obţinute la examenul de licenţă
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor

6. Certificate de calificare și de absolvire

7. Certificate de competență profesională

8. Acte cu caracter medical:

 • Adeverinţe medicale
 • Aviz epidemiologic (dovadă vaccinare)

9. Certificate de botez/cununie

10. Certificate de conformitate

 

Alte categorii de acte pentru care se poate solicita eliberarea apostilei de la Prefectură: 

 1. Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă
 2.  Adeverinţe privind componenţa familiei, în original
 3. Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român
 4. Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu
 5. Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAI
 6. Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAN
 7. Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale
 8. Acte de studii emise de instituţii de învăţământ ale MAI
 9. Brevete de turism
 10. Certificat de competenţă ale personalului maritim navigant
 11. Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri
 12. Certificat de membru, adeverinţe, atestate, recomandări, adeverinţe care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi
 13. Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională
 14. Certificate de competenţă profesională
 15. Certificate de traducător
 16. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României
 17. Extrase de Carte Funciară (CF)
 18. Certificate de absolvire
 19. Certificat de abilitare
 20. Adeverinţă (de renunţare la cetăţenia română)
 21. Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 22. Certificat de infirmier

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta următoarele documente:

1. Actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
2. Copie C.I a titularului documentului;
3. În lipsa actului de identitate emis de autoritățile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorități publice din statul în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul.

Dacă actul pe care vrei să-l apostilezi se regăsește în lista actelor pe care le putem apostila, tot ceea ce trebuie să faci este să îl trimiți prin curier, poștă sau orice alt mijloc la sediul nostru, alături de o copie C.I. (Cartea de identitate a titularului documentului).

Adresa: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 4, ap. II/B, jud. Mureș, cod poștal 540064, România.

Actul tau va fi apostilat în maxim 24 de ore.

»  Actele de stare civilă emise până în anul 1996 nu se apostilează. Se va cere preschimbarea lor în  Modelul European la birourile de stare civilă de unde au fost emise.

» Facilităm aplicarea Apostilei în aceiași zi pentru actele primite până la ora 10.30.

» Actele înfoliate sau deteriorate nu se pot apostila.

» www.apostila.mai.gov.ro – acest registru electronic vă oferă posibilitatea de a verifica apostilele eliberate după data de 1 Noiembrie 2004.

 

Acte pentru care nu se eliberează Apostila:

• extrase multilingv ale actelor de stare civilă;

• acte de identitate, respectiv pașapoarte;

• livret de familie;

• permise de conducere;

• carnete de muncă;

• acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga.

Formular Estimare Costuri

Răspundem în cel mai scurt timp
Opțiuni Inițiale
Select image Change Remove

→Dimensiune maximă fișier: 30 mb.

Procedură Completă Apostilare

De cele mai multe ori, pentru a avea putere juridică, actul prezentat la punctul 1 trebuie să treacă prin toate etapele prezentate mai jos, ajungând până la punctul 4.

1

Apostilare pe original

2

Traducere autorizată

3

Legalizare notarială

4

Apostila pe Traducere

Vezi și:

Alte tipuri de Apostile
Apostila Tribunal

Descriere Serviciu

Află mai multe
Apostila C. Notarilor

Descriere Serviciu

Află mai multe

WhatsApp apostilla.ro pe WhatsApp